top of page

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Salon Jalkahuolto
Ruuhikoskenkatu 9
24240 Salo

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Hanna Kaisa Järvinen
 +358 40 179 9304
 salonjalkahuolto@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

 

Salon Jalkahuollon asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan ajanvarausten käsittelyyn, laskutukseen ja terveydenhuoltolain (9.2.2007/159) mukaiseen asiakassuhteen hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkaan yksilöivät tiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )

Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä hoitohistoriaan liittyvät tiedot.

Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään hoitotilanteen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse sekä henkilökohtaisesti asioimalla liiketiloissamme. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asia

kkaan käyttäessä verkkosivujamme. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Tietoja voidaan siirtää Salon Jalkahuollon lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin esim. Kanta-palveluun.

 

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Salon Jalkahuollon tai yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Salon Jalkahuolto huolehtii riittävästi tietosuojan tasosta.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

 

10. Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Muiden tietojen osalta korjausta voidaan pyytää asiakaspalvelustamme (salonjalkahuolto@gmail.com tai +358 40 179 9304) tai olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan. Kiellot / suostumukset voi osoittaa suoraan asiakaspalveluumme (salonjalkahuolto@gmail.com tai +358 40 179 9304).

Tietosuojarekisterimme on Salon Jalkahuollon, Podofi:n ja Salon Energiapisteen hallinnoima ja omistama. Kopioiminen on kielletty.

TIETOSUOJASELOSTE

bottom of page